Du är här: Start/Barn & Utbildning/Elevhälsan

Elevhälsan i skolan

Elevhälsans uppdrag är att underlätta för eleverna att klara sina studier. Det innebär att vi bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

7JWB
 

Vi arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att, i det individuellt riktade arbetet, undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper på skolan.

Elevhälsans personal

Elevhälsans personal består av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykolog som arbetar i nära samarbete med övriga personalgrupper.

Skolsköterskor

Elaine Nyquist, medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska på Färjestadens skola åk 4, Smaragdskolan åk 5-6 och Torslunda skola
Tfn: 0485-473 15
elaine.nyquist@morbylanga.se

Annika Bovall, Färjestadens skola åk F-3
Tfn: 0485-472 34
annika.bovall@morbylanga.se

Sofie Jonasson, Glömminge och Gårdby
Tfn: 0485-472 29
sofie.jonasson@morbylanga.se

Victoria Olofsson, Skansenskolan F-9 och Alunskolan
Tfn: 0485-472 02
victoria.olofsson@morbylanga.se

Specialpedagoger

Linda Jaensson
Tfn: 0485-476 78
linda.jaensson@skola.morbylanga.se

Kristina Hertzberg, specialpedagog i tal och kommunikation
Tfn: 0485-471 14
kristina.hertzberg@morbylanga.se

Skolkuratorer

Jesper Almgren, Gårdby, Torslunda, Glömminge
Tfn: 0485-476 38
jesper.almgren@skola.morbylanga.se

Torbjörn Sjölin, Skansenskolan och Alunskolan
Tfn: 0485-471 02
torbjorn.sjolin@morbylanga.se

Hannes Skarin, Färjestadens skola och Smaragdskolan
Tfn: 0485-476 93
hannes.skarin@morbylanga.se

Skolpsykolog

Eva Fristorp
Tfn: 0485-473 84
eva.fristorp@morbylanga.se

Hörselansvarig

Tove Rosenqvist, pedagog med särskilt ansvar för elever med hörselnedsättning
Tfn: 0485-472 92 (Glömmingeskolan)
tove.rosenqvist@morbylanga.se

Sidan granskad 8 januari 2018 Kommentera sidan