Till innehåll på sidan
Hållbar kommun

10 klimatsmarta initiativ för en grönare framtid

I kommunens organisation jobbar vi dagligen med klimatåtgärder. Här är en lista med 10 bra saker vi gör, som är lite mer än det vanliga. Ta en titt på listan för att se våra klimatsmarta initiativ!

Här är några av de åtgärder vi har vidtagit:

  1. Ny klimatstrategi: Vi har antagit en ny miljö- och klimatstrategi med tydliga mål för minskade växthusgasutsläpp både inom och utanför kommunens gränser. Mörbylånga kommuns Miljö- och klimatstrategi 2023-2030 (pdf)
  2. Subventionerade bussresor: Från och med den 1 oktober 2023 subventionerar vi bussresor inom kommunen för att uppmuntra hållbara resvanor.
  3. Gratis busskort för skolungdomar: Vi fortsätter att erbjuda gratis busskort för skolungdomar under sommaren för att främja kollektivtrafik och hållbarhet.
  4. Förnybart bränsle: Kommunens fordon körs till 99 % på förnybart bränsle, och vi fasar ut bensinbilar till förmån för el, biogas och biodiesel.
  5. Publik elbilspool: Tillsammans med vårt bostadsbolag MBAB har vi startat upp en publik elbilspool, dELbilspoolen, för att främja delning av fordon istället för ägande. Läs mer om dELbilspoolen.
  6. Hållbar skoltransport: Vi satsar på projektet ”På egna ben till skolan” för att öka gång, cykling och skolskjutsanvändning bland barnen.
  7. Fokus på vattenfrågor: En heltidstjänst har tillsatts för att arbeta med vattenfrågor, inklusive återskapande av våtmarker.
  8. Laddinfrastruktur: Vi deltar i projektet ”Ladda hela Kalmar län” för att öka tillgängligheten av laddningsinfrastruktur för elbilar.
  9. Anmälningsärenden: Vi har handlagt anmälningar för energikonvertering från gasol till pellets och gårdsbaserad biogasanläggning för att främja hållbara initiativ.
  10. Uppdaterad koldioxidbudget: Vår koldioxidbudget har anpassats enligt senaste klimatrapporten, och vi strävar mot att bli en fossilbränslefri kommun fram till 2030. Till kommunens koldioxidbudget.

Vår idé om ett klimatsmart samhälle: Vårt mål är en kommun där sol, vind, vatten och andra hållbara biobaserade källor ger oss den energi vi behöver. Det kallar vi en fossilbränslefri kommun, och dit vill vi nå till år 2030.

Vår idé om ett klimatsmart samhälle| morbylanga.se

Senast uppdaterad: 2024-01-12 Publicerad: 2024-01-12
Gå till topp