Ottenby

Längst ner i söder, i Ottenbyområdet, finns ett stort antal leder och stigar...

Längst ner i söder, i Ottenbyområdet, finns ett stort antal leder och stigar. Flera av vägarna inne i lunden är grusade och av god kvalitet. En drygt 600 meter lång rullstolsanpassad ramp finns över Schäferiängarna ut till östra stranden.

Viktigt fiskeläge

Kyrkhamnsleden sträcker sig främst på den västra sidan vägen mellan Ottenby gravfält i norr och ner till fyren. Förutom den vackra naturen, finns här även gott om lämningar som minner om livet på platsen från flera tusen år tillbaka i tiden. Under sillfiskeperioderna (från 1100- till 1500-talet) var här ett myllrande folkliv då uppemot 900 personer bodde i Kyrkhamn. Detta var då ett av Sveriges viktigaste fiskelägen.

Vid fyren Långe Jan längst i söder finns ett Naturum med en välbesökt fågelutställning och en fågelstation.

Sidan granskad 1 juni 2016 Kommentera sidan