Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Invandring och integration

Invandring och integration

Mörbylånga kommun gör en rad insatser för att hjälpa flyktingar som kommer till kommunen. Det gäller både asylsökande och nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunen har två olika avtal, dels med Migrationsverket dels med länsstyrelsen. För 2016 innebär avtalen att vi ska ha 92 platser för ensamkommande barn och ungdomar samt ta emot 75 vuxna personer som fått permanent uppehållstillstånd. 

Flyktingmottagning

Kommunen tar emot nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd och ansvarar för att den som kommit hit får del av kommunal verksamhet och service, till exempel skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar, och äldreomsorg. Vi ansvarar också för bostadsförsörjningen och ger praktisk hjälp i samband med bosättning. Det är kommunens arbetsmarknads­enhet (AME) som ansvarar för integrationen för vuxna.

Från och med januari 2016 har kommunen också svenska för invandrare (SFI) i egen regi. Utbildningen är i Mörbylånga och har en tydlig koppling till praktikplatser i kombination med språkträning.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända flyktingar. De erbjuder insatser som ska påskynda etableringen på arbetsmarknaden och ge förutsättningar för egenförsörjning.

Ensamkommande barn och ungdomar

Mörbylånga kommun har avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar under 18 år. Verksamhetens mål är att ge en strukturerad och trygg tillvaro, arbeta för att barnen blir integrerade i det svenska samhället och förberedda för ett självständigt vuxenliv

Asylboenden

Migrationsverket har hela ansvaret för vuxna och barnfamiljer som söker asyl. Migrationsverket har avtal med tre privata företag som driver asylboenden; Mörby Hotell i Mörbylånga, Möllstorps camping i Färjestaden och Hotell Kajutan i Mörbylånga. Företagen erbjuder mat och boende till personer som vistas i Sverige på asyl och får ersättning av Migrationsverket för detta.

Kommunen ansvarar för att barn i åldrarna 3-5 år erbjuds allmän förskola och att barn i skolåldern erbjuds undervisning. Kommunen ansvarar också för SFI-undervisning (svenska för invandrare) för personer som bor på asylboende och som fått permanent uppehållstillstånd.

Sidan uppdaterad 8 mars 2016 Kommentera sidan