Stödfamilj

Som stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tar man emot ett barn eller ungdom som har speciella behov, det vill säga någon form av funktionsnedsättning. Hur ofta barnet eller ungdomen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlösning.

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli stödfamilj men vi matchar alltid kompetens mot uppdraget för att ge stödfamiljen rätt förutsättningar. Det är viktigt att hela familjen är överens om beslutet eftersom det berör alla familjemedlemmar. Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL:s riktlinjer) och till viss del styrt av ärendets karaktär.

Vi söker stödfamilj till 4-årig pojke

Vi söker en stödfamilj en helg i månaden till en 4-årig pojke med nedsatt syn och hörsel samt hyperaktivitet. Pojken behöver lugn och ro så det är bra om det inte finns andra barn i samma ålder i familjen.

Välkommen med en intresseanmälan till enhetschef Malin Henriksson, tfn. 0485-472 86, malin.henriksson@morbylanga.se

Sidan granskad 7 februari 2017 Kommentera sidan