Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa en medmänniska?

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation.

Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om barn som behöver en kontaktfamilj eller en vuxen med missbruksproblem som behöver någon att prata med. 

Har du engagemang och vilja att hjälpa en medmänniska?

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation.  Mer information om respektive uppdrag hittar du i menyn till vänster. Här följer en sammanfattning.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon att uppleva roliga saker tillsammans med, en som hjälper till att stärka självförtroendet, en som kan visa på alternativ i tillvaron och som framför allt har tid att lyssna.

Kontaktfamilj

Det finns föräldrar som av olika skäl behöver stöd med att tillgodose sitt barns behov. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara den insats som innebär en lösning. Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över en del helger och lov.

Familjehem

Det finns barn och unga i vår kommun som kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Det kan till exempel handla om barn i familjer med psykiska problem, missbruk eller våld. För att tillgodose dessa barns behov av ett tryggt hem behöver vi ha tillgång till trygga och stabila familjehem.

Kontaktperson eller familjehem till en vuxen

Vuxna personer som har problem med missbruk av alkohol eller andra droger behöver känna en social gemenskap som ett alternativ till det sorts liv de vill lämna. Där kan du eller ni som familj bli ett stöd och en hjälp.

Särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingungdomar

Mörbylånga kommun tar kontinuerligt emot ensamkommande flyktingungdomar. Som särskild förordnad vårdnadshavare åtar du dig att träda in som förmyndare och ansvara för ungdomens personliga, ekonomiska och juridiska angelägenheter till dess att ungdomen fyller 18 år.

Fadderfamilj till nyanlända flyktingfamiljer

Att komma som ny till Sverige är inte enkelt. Det är många saker som ska fungera. Som fadderfamilj ger du stöd och hjälper den nyanlända att integreras snabbare i det svenska samhället.

Sidan uppdaterad 28 november 2013 Kommentera sidan