Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Stöd inom våldsbejakande extremism

Stöd inom våldsbejakande extremism

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Röda Korsets stödtelefon 020 - 100 200

Nu kan du ringa Röda Korsets stödtelefon 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro.

Stödtelefonen har öppet vardagar mellan 09:00 – 15:00. Resten av tiden kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. Stödtelefonens rådgivare talar svenska, engelska, arabiska och kurdiska. Du ringer givetvis anonymt.

Socialtjänsten i kommunen, 0485-471 66

Till socialtjänsten kan du vända dig om du vill ha råd och stöd som anhörig.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Sidan uppdaterad 9 december 2015 Kommentera sidan