Barn, ungdom och familj

Här får du information om hur kommunen kan hjälpa dig i olika frågor som berör dig och din familj. Vi kan bistå med samtal i vårdnads- och umgängesfrågor och hjälpa till med fastställande av faderskap. Vi handlägger också namnärenden, dödsboanmälningar och adoptionsutredningar.

 

 

 

Sidan granskad 1 december 2014 Kommentera sidan

Kontakt