Du är här: Start/Kommun & Politik/Möten och protokoll/Kommunfullmäktige/Dagordning 27 september

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 september

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 27 september kl. 18.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

27 september kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Bilder från Aleppo (15 min)
  - Jonas Everbrand – Information om Mörbylånga Bostads AB (MBAB) (20 min)
  - Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen (20 min)
 6. Revisorn informerar
 7. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till Agneta Stjärnlöf (M), ordförande i barn- och ungdomsutskottet, angående elevhälsan från Margaretha Lööf Johanson (S)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) angående VA-taxan från Fredrik Jämtin (S)
 8. Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en "kooperativ" försäljningsverksamhet tillsammans med småföretagande hantverkare i Degerhamn
 9. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 10. Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 4 % ökad digital effektivisering i kommunen
 11. Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar
 12. Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Ny differentierad vattentaxa för Mörbylånga kommun
 13. Natur-, fritid-, och idrottsstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025
 14. Planering av nybyggnation av kommunal högstadieskola i Färjestaden
 15. Förslag om överflytt av socialjouren till Kalmar i samverkan med Borgholm, Torsås, Emmaboda, Nybro samt Karlskrona kommuner
 16. Antagande av detaljplan - Björnhovda 4:12 m fl
Sidan uppdaterad 20 september 2016 Kommentera sidan