Kommunfullmäktiges sammanträde 30 augusti

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 30 augusti kl. 18.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 30 augusti kl. 18.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan också följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

30 augusti kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Anna Ekegren och Jennie Wallin - Information om Kalmarsund Pride (20 min)
  - Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen (30 min)
 6. Revisorn informerar
 7. Svar på Medborgarförslag - Ett allaktivitetshus bör byggas i Mörbylånga
 8. Svar på Medborgarförslag - Önskan om en kulturpelare på torget i Mörbylånga
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Anläggning av väg genom Bredingestrands stugområde till Klovenhalls rastplats enligt fastställd detaljplan
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Uppsättning av gatubelysning på Jordtorpsvägen i Algutsrum
 11. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson – Grönhögens hamn från Gerd Åstrand (C)
 12. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 13. Svar på Motion av Tommy Eliasson (S) och Anna Hedh (S) - Införande av ett oppositionsråd
 14. Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Tillsättande av en vattenberedning
 15. Svar på Motion av Claus Zaar (SD) och Anne Oskarsson (SD) - Tillsättande av permanent och parlamentarisk vattenberedning i Mörbylånga kommun
 16. Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Riskerna med elektromagnetiska fält infogas i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Mörbylånga kommun
 17. Detaljplan Björnhovda 25:339 - Vasatomten
 18. Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun
Sidan uppdaterad 23 augusti 2016 Kommentera sidan