Kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 21 juni kl. 17.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 21 juni kl. 17.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan också följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

21 juni kl maj kl. 17.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Svar på Medborgarförslag - Staket och varningsskyltar runt den sk Fågelsjön, Bergstigen, Degerhamn
 6. Meddelanden och information
  - Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen
 7. Tilläggsbudget investeringar 2016
 8. Tilläggsbudget drift 2016
 9. Planeringsförutsättningar för nödvattenförsörjning
 10. Revidering av vattenskyddsområde Strandskogen - Röhälla samt revidering av föreskrifter
 11. Revisorn informerar
 12. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Tillgänglighetsanpassning av badplatserna Norra Viken och Balken i Mörbylånga från Kristina Sjöström (S)
  - Interpellation till ordförande för vård- och omsorgsutskottet Eva Folkesdotter Paradis (M) – Aktiviteter för nyanlända under sommaren från Henriette Koblanck (S)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Tilltänkt högstadieskola i Färjestaden från Eric Rosenlund (SD)
 13. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 14. Anmälan av Medborgarförslag - Vatten, vatten - Öland - lär av Aruba
 15. Anmälan av Medborgarförslag - Införskaffa draperier till duscharna i Färjehallen
 16. Anmälan av Medborgarförslag - Resurshållande av vatten
 17. Anmälan av Medborgarförslag - Helgöppet, lördag eller söndag på Fritte Södra Möckleby
 18. Anmälan av Medborgarförslag - Önskan om farthinder på Granitvägen och att man stänger av korsningen Granitvägen/Smaragdvägen
 19. Anmälan av Medborgarförslag - Sänk hastigheten förbi förskolan på Törnbottenvägen i Algutsrum
 20. Planering av nybyggnation av kommunal högstadieskola i Färjestaden
 21. Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll från och med den 1 juli 2016
 22. Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun
 23. Ladans och Ekens framtida nyttjande
 24. Policy för integrationsarbete
 25. Svar på Motion av Bength Andersson (S) - Kvalitetssäkra mottagandet av asylsökande och nyanlända till kommunen
 26. Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Framtagande av bevarandeprogram för gamla byggnader och kulturmiljöer
 27. Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) med anledning av ökad demokrati på kommunens hemsida
 28. Övergripande tertialbokslut per den 30 april 2016
 29. Fjärrvärmeverksamheten - Årsredovisning 2015
 30. Regionförbundet - Årsredovisning år 2015, revisorernas granskning
 31. Regionförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 2015
 32. Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 2015
 33. Kalmarsundsregionens Renhållare - Beslut om ansvarsfrihet för år 2015
 34. Val av ersättare i valberedningen efter Nora Eklöv (MP)
Sidan uppdaterad 14 juni 2016 Kommentera sidan