Du är här: Start/Kommun & Politik/Möten och protokoll/Kommunfullmäktige/Dagordning, kommunfullmäktige 24 maj

Kommunfullmäktige 24 maj

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 24 maj kl. 17.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Du kan också följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

24 maj kl. 17.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen.

Välkommen!

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - John Heyne och Nihad Ali – Information om Fryshuset (30 minuter)
  - Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen
 6. Revisorn informerar
 7. Svar på Medborgarförslag - Ändra norra utfarten från Eriksöre till väg 136´
 8. Svar på Medborgarförslag - Tillsätta en beredning för att återta färdtjänsten till vår kommun
 9. Svar på Medborgarförslag - Vi vill att fritidsgården i Mörbylånga ska vara öppen för alla åldrar
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Gör vattenfakturan begriplig och informativ
 11. Anmälan av Medborgarförslag - Ta bort skylten "förbud att stanna" på Larmgatan i Färjestaden
 12. Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden
 13. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson - Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö från Kristina Sjöström (S)
  - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson om strategi för att på kort och lång sikt lösa kommunens vattenproblem från Pia Schröder (-)
  - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson - Angående vattenbristen i Mörbylånga kommun från Claus Zaar (SD)
  - Fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Günter Ruchatz - Byggnation Hamnen i Mörbylånga Matrosen 1 från Margaretha Lööf-Johanson (S)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson - Kommunens infrastruktur från Margaretha Lööf-Johanson (S)
 14. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 15. Svar på Motion av Carl-Henrik Gadeberg (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Ytterligare ett särskilt boende för äldre i Mörbylånga kommun
 16. Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Om att anlägga och erbjuda odlingslotter för lägenhetsboende
 17. Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - om ekonomiska vinster vid samordning av byggandet av ny förskola och 7-9 skola i Färjestaden
 18. Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Starta högstadie-, gymnasie- och universitetslinje med inriktning på ornitologi
 19. Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) och Bo Blad (S) - Ta fram en IT-strategi för 1:1-satsningen i Mörbylånga kommun
 20. Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Avgiftsfri skola
 21. Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Inte bevilja fler bygglov samt stoppa samtliga detaljplaner med bostadsbebyggelse med anledning av den akuta vattenbristen
 22. Reglemente för den interna kontrollen
 23. Samordningsförbundet - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
 24. Samordningsförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 2015
 25. Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
 26. Kalmarsunds Gymnasieförbund - Beslut om ansvarsfrihet för år 2015
 27. Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
 28. Ölands kommunalförbund - Beslut om ansvarsfrihet för år 2015
 29. Samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum
 30. Ersättning för minskat marknadsvärde i Södra Möckleby vattenskyddsområde
 31. Carl-Henrik Gadeberg (KD) - Avsägelse av samtliga politiska uppdrag från och med den 27 maj 2016
 32. Val av ersättare i Mörbylånga Bostads AB efter Carl-Henrik Gadeberg (KD)
 33. Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter Carl-Henrik Gadeberg (KD)
 34. Val av ledamot i valberedningen efter Carl-Henrik Gadeberg (KD)
 35. Val av ersättare i valnämnden efter Carl-Henrik Gadeberg (KD)
 36. Margareta Ingemansson (M) - Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kulturinslag


Sidan uppdaterad 17 maj 2016 Kommentera sidan