Kommunfullmäktiges sammanträde 29 november

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 29 november kl. 16.00 (OBS! Tiden) i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

29 november kl. 16.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen (15 min)
 6. Revisorn informerar
 7. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 8. Svar på Medborgarförslag - Resurshållande av vatten
 9. Svar på Medborgarförslag - Ny väg till Guldfågeln
 10. Svar på Medborgarförslag - Ny väg mellan Trollhättevägen och Rönningevägen samt trottoar och cykelväg från Esplanaden till Guldfågeln
 11. Utredning ny resursfördelningsmodell för verksamhetsområde barn och ungdom
 12. Revidering av taxa för kontroll av livsmedel
 13. Avgifter inom äldreomsorgen
 14. Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019
 15. Utdebitering 2017
 16. Upplåning 2017
 17. Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor och föreskrifter år 2017
 18. Kalmarsundsregionens Renhållare - Begäran om godkännande av investering vid Flygstaden och Moskogen
 19. Anmälan av Medborgarförslag - Gör Dämmet i Färjestaden mer handikappsanpassat genom att asfaltera grusvägarna
 20. Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en skatepark i Mörbylånga
 21. Svar på Motion av Carl Dahlin (M) och Günter Ruchatz (M) - Cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby
 22. Svar på Motion av Stig Salebäck (S) gällande Gårdby sporthall
 23. Svar på Motion av Fredrik Jämtin (S) - Energi- och vattenbesparande duschar
 24. Simon Bygdås (V) - Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kulturinslag: I entrén visas en utställning om stadsplanering som årskurs 9 på Skansenskolan har gjort.

Sidan uppdaterad 22 november 2016 Kommentera sidan