Kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 25 oktober kl. 18.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

25 oktober kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  Ann Willsund – Verksamhetsinformation (30 min)
  Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen (20 min)
  Rapport om kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag
 6. Revisorn informerar
 7. Föredragning och debatt - Beredningen strategi för utveckling av södra Öland - Preliminärt betänkande
 8. Mörbylånga kommun - Delårsbokslut per 2016-08-31 och prognos för 2016
 9. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 för Regionförbundet samt granskningsrapport av delårsrapporten från revisorerna
 10. Delårsrapport 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare
 11. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till Agneta Stjärnlöf (M), ordförande i barn- och ungdomsutskottet, angående mottagandet av nyanlända elever från Henriette Koblanck (S)
  - Interpellation till Eva Folkesdotter Paradis (M), ordförande i vård- och omsorgsutskottet, angående semesterstopp inom M-verksamheten från Kristina Sjöström (S)
 12. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 13. Rapport om obesvarade motioner
 14. Rapport om obesvarade medborgarförslag
 15. Sammanträdesplan 2017
 16. Mörbylånga Bostads AB - Utökad borgens- och låneram
Sidan uppdaterad 18 oktober 2016 Kommentera sidan