Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Ekonomi

Ekonomi

Information om kommunalskatten, årsredovisning m.m.

Budget och verksamhetsplaner

I menyn till höger kan du ladda ner budget och verksamhetsplaner. Budgeten för 2016 antogs av kommunfullmäktige i november 2015.

I investeringsbudgeten för 2016 har Kommunfullmäktige bland annat valt att satsa på följande:

  • Tillbyggnad av äldreboendet på Äppelvägen förväntas ge 8 nya platser.
  • En satsning på en tankstation för biogas görs för att nå kommunens miljömål med att vara en fossilbränslefri kommun år 2025.
  • Fibernätverket fotsätter att byggas ut.
  • Stora satsningar på kommunens vatten- och avloppsledningar i enlighet med VA-planen. Dels handlar det om service och underhåll av befintliga ledningar och reningsverk, dels om utbyggnation av nya ledningar. Utbyggnaden av VA-stammen från Färjestaden till Gårdby/Norra Möckleby syftar till att öka förutsättningarna för att kunna bosätta sig i kommunens östra delar.

Skattesats 2016

Den kommunala skattesatsen i Mörbylånga kommun är 21,41 kr. Landstingsskatten är 11,37 kr och kyrkoskatten 1,80 kr (varav begravningsavgift 0:25).

Sidan uppdaterad 26 januari 2017 Kommentera sidan