Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarundersökningar

Medborgarundersökningar

Mörbylånga kommun har under våren 2012 deltagit i två medborgarundersökningar. En undersökning handlar om vad du tycker om Mörbylånga kommuns verksamheter och en handlar om lokal demokrati.

Medborgarundersökning (SCB)

Medborgarundersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB). Frågorna handlade om:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar?
  • Hur ser du på möjligheterna du har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende har du för dem?

Resultatet av undersökningen (pdf, nytt fönster).

Demokratibarometern

Demokratibarometern har genomförts i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 270 medborgarna har fått svara på elva frågor genom telefonintervju. Frågorna handlade om:

  • I vilken mån upplever du att du kan påverka kommunala beslut?
  • Hur väl informerar kommunen om aktuella frågor?
  • I vilken mån tror du att politiker missbrukar sin makt?

Även kommunfullmäktiges ledamöter har svarat på frågorna.

I rapporten jämförs medborgarnas svar med de förtroendevaldas. Även jämförelser med andra kommuner presenteras i rapporten.

Rapport Demokratibarometern (pdf, nytt fönster)

Sidan uppdaterad 4 februari 2013 Kommentera sidan