Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarförslag/Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag 2017

 • Metall- och skrotinsamling i Mörbylånga kommun för medborgare som bor långt ifrån återvinningsstationer
  Datum: 2017-01-04 
 • Sänk hastigheten genom Eketorp
  Datum: 2017-02-06
 • Önskemål om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten
  Datum: 2017-02-21
 • Cykelväg i Gårdby från Övre Ålebäck till dagis
  Datum: 2017-02-28
 • Renovera lekplatsen i Gårdby
  Datum: 2017-02-28
 • Parkourpark på Torslunda skola
  Datum: 2017-02-28
 • Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
  Datum: 2017-02-28
 • Förbättre lekplatsen i Gårdby
  Datum: 2017-02-28
 • Bygg en simhall
  Datum: 2017-02-28
 • Renovera skateparken eller bygg en ny skateramp
  Datum: 2017-02-28
 • Anlägg ett övergångsställe samt digital skylt på Brovägen vid Netto
  Datum: 2017-03-14
 • Gatubelysning utanför Kråketorp
  Datum: 2017-03-21
 • Belysning på gång-/cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Sleipnergatan i Skogsby
  Datum: 2017-04-06
 • Bidrag för installationskostnad till ideella föreningar i kommunen som vill beställa fiberanslutning
  Datum: 2017-04-10
 • Gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby
  Datum: 2017-04-12
 • Tillämpning av sotningstaxa
  Datum: 2017-04-12
 • Gatubelysning längs cykelvägen från Skogsby ner till Järnvägsgatan
  Datum: 2017-05-12
 • Vattenbesparingstävling
  Datum: 2017-06-02
 • Stäng av korsningen Smaragd-/Granitvägen så Smaragdvägen blir en återvändsgata
  Datum: 2017-06-12
 • Montainbikebana vid gamla MTB-banan
  Datum: 2017-06-12
 • Utökning av gatubelysningen från Runsbäckskuran längs Runsbäcksvägen österut
  Datum: 2017-06-14
 • Sätt upp farthinder på Möllstorpsgatan, mellan Åkervägen och Storgatan
  Datum: 2017-06-21
 • Trafiksituationen i Algutsrum
  Datum: 2017-08-02
 • Stoppa utflyttningarna av asylsökande ungdomar
  Datum: 2017-08-07
 • Sponsringen av Pensionärernas Dag på Ölands Djurpark
  Datum: 2017-08-10
 • Utformning av trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen på Rylgatan i Färjestaden
  Datum: 2017-08-18
 • Prioritering av ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden
  Datum: 20117-09-01
 • Fler gatlysen på Södra Sandåsgatan
  Datum: 2017-09-18
 • Fler farthinder på Södra Sandåsgatan
  Datum: 2017-09-18
 • Anvisningsskylt till servicehuset Äppelvägen
  Datum: 2017-09-18

-

Sidan uppdaterad 10 januari 2017 Kommentera sidan