Kommunstyrelsens utskott

Utskotten arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och handhar frågor inom respektive verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har fyra utskott:

Utskotten arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och handhar frågor inom respektive verksamhetsområde.

Sidan uppdaterad 2 januari 2015 Kommentera sidan