Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset syftar till att uppmärksamma insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Mörbylånga kommuns tillgänglighetspris ska uppmärksamma insatser som bidrar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla verksamhet, funktioner, lokaler och information.

Pristagaren ska ha använt sin kreativitet, kunskap och goda service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Såväl privatpersoner som föreningar och företag kan nomineras.

Insatserna ska vara utförda i Mörbylånga kommun. Vinnaren/-na får ett diplom och en prissumma på högst 2 000 kronor.

Priset kan endast delas ut till fysisk eller juridisk person en gång. Priset får delas mellan två eller flera personer.

Vem vill du nominera?

Skicka dina förslag till pristagare till:
Tillgänglighetsrådet
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
kommun@morbylanga.se

Beslut om pristagare

Det kommunala tillgänglighetsrådet beslutar om pristagare. Priset kommer att delas ut på Kommunfullmäktige i december månad 2017.

Sidan uppdaterad 29 mars 2016 Kommentera sidan