Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningschef är kommunchef Ann Willsund.

Förvaltningen är indelad i fyra sektorer.

Mjuka sektorn (M-verksamheten)

I den mjuka sektorn ingår verksamheterna:

  • Barn- och ungdomsverksamheten
  • Vård- och omsorgsverksamheten
  • Verksamheterna för individ- och familjeomsorg, LSS, socialpsykiatri och arbetsmarknadsenhet (AME)

Sektionschef är Ann Willsund.

Teknisk affärsverksamhet

Ansvarar för affärsmässiga tekniska verksamheter, bland annat underhålls- och driftsplaner, vatten och avlopp, fjärrvärme, vindkraft, park, skog och hamnar.

Sektionschef är Niclas Beermann

Kultur- och näringslivssektorn

Sektorn ansvarar för frågor som rör kultur, näringsliv, information och marknadsföring, bibliotek samt förenings- och fritidsservice. Sektorn ansvarar också för kommunens växelfunktion och reception.

Sektionschef är Martin Hedenmo.

Verksamhetsstöd

Sektorn är ett stöd till den politiska organisationen och till de kommunala verksamheterna. Här ingår följande verksamheter:

  • Kommunkansli
  • Ekonomi
  • Personal, löner och företagshälsovård
  • IT-service
  • Mark och exploatering

Sektionschef är Ann Willsund.

Sidan uppdaterad 9 maj 2017 Kommentera sidan