Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Aktuella planer

Här presenteras de planer som är ute på samråd, granskning eller underrättelse. Om du har synpunkter på någon av planerna ska de lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsförvaltningen inom den utsatta tiden.

Planuppdrag

I tabellen nedan ser du alla planuppdrag och i vilket skede de befinner sig.

Översiktsplaner

PlanerPlanskede

Revidering Vindkraftsplan

 

Planprogram

PlanerPlanskede
Planprogram för Färjestaden - Detta ville vi 2011, vad vill vi idag?  Samrådstid:
2016-09-05 - 2016-11-28 

Björnhovda 20:2, vid brandstationen

 

Nedre Ålebäck 7:1, skifte 3

 

Detaljplaner som väntar på planprogram som underlag

PlanerPlanskede

 Björnhovda 5:15 skifte 1

 

 Björnhovda 5:15, skifte 5 och 6

 

 Del av Möllstorp 1:22

 

Detaljplaner för bostäder

Planer Planskede

Ventlinge 7:62, bostäder och camping

 

Strandskogen 10:6, 10:7, Argus

Samrådstid:
2013-02-25 – 2013-04-08. Vägfrågan ska utredas.

Glömminge 1:58

 

Röhälla 1:7 och 1:10

 

Del av Matrosen 1, Mörbylånga Hamn

Utställningstid:
2015-11-16 - 2015-12-14

Vickleby 1:27

Utställningstid:
2016-01-18 - 2016-02-15

Stora Frö 16, 1 , skifte 3, Byn

 

Saxnäs 1:243, ändring av detaljplan

Samrådstid:
2017-04-03 - 2017-05-03

Runsbäck 2:195, Prästhagen AB

Granskningstid:
2017-02-20 - 2017-03-20

Färjestaden 1:165 m fl

Överklagad

Runsbäck 2:23, Segerhed

 

Isgärde 4:74

Granskningstid:
2016-01-18 - 2016-02-15

Isgärde 4:4 m fl, Barnkoloni

Underrättelsetid:
2016-08-29 - 2016-09-19

Isgärde 6:17

 

Del av Mörbylånga 11:54 m fl, Norra viken 1a och 1c

Granskningstid:

2016-04-04 – 2016-04-18

Strandskogen 9:26, utökade byggrätter

 

Brostorp 3:19, Ny bebyggelse söder om Glömminge

 

Del av Björnhovda 25:2, Rylgatan Färjestaden

Samrådstid: 
2017-04-10 - 2017-05-08

Detaljplaner för verksamheter

PlanerPlanskede

Björnhovda 27:12, Ölands Köpstad

Inväntar utredning av klimatanpassning

Kalvhagen 1, Kalvhagens camping

 Klimatutredning klar

Färjestaden 1:298, Hotell Skansen

 

Björnhovda 8:86 m fl, Färjestadens skola

 

Del av Algutsrum 20:10 m fl

Utställningsstid:
2017-01-16 - 2017-02-13

 Färjestaden 1:294, Ölands friskola

 

Tingsplanen 1:2 m fl

Inväntar utredning av klimatanpassning

Björnhovda 4:12 m fl, CIS

Överklagad

Del av Färjestaden 5:1 m fl, Södra hamnplan

Inväntar utredning av klimatanpassning

 Färjestaden 1:291, busstorget

Inväntar utredning av klimatanpassning

Björnhovda 6:122, sol och vindar

 

Algutsrum 20:1, Kollektivtrafikplatsen Algutsrum

 

Björnhovda 3:15, Paradisvägen

Granskningsstid:
2017-01-16 - 2017-01-30 
Sidan uppdaterad 10 april 2017 Kommentera sidan