Vattenledning i Kalmarsund

I juni stod en vattenledning mellan Revsudden i Kalmar och Stora Rör på Öland färdig. Ledningen förser Öland med 1000 kubik vatten varje dygn.

Arbetet med vattenledningen kom till stånd efter ett historiskt beslut mellan de tre kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga om att redan till sommaren 2016 ha den klar. Efter en rekordsnabb process sattes den i bruk den 7 juni. Kostnaden beräknas till cirka 10 miljoner kronor.

Vattenledningen förebygger vattenbrist på Öland och ska trygga tillgången av dricksvatten även vid långvarig torka. Den löser dock inte vattenbristen, utan är en del av en rad åtgärder som kommunerna och länsstyrelsen arbetar med för att säkra vattentillgången.

Sidan uppdaterad 11 juli 2016 Kommentera sidan