Det här gör kommunen för att säkerställa vattenförsörjningen

Kommunen, länsstyrelsen, närliggande kommuner med flera arbetar intensivt med att säkerställa vattenförsörjningen, både på kort och lång sikt.

Detta har vi gjort hittills:

Det här planeras för på längre sikt (2017 och framåt):

  • Nytt vattenverk i Mörbylånga (i anslutning till södra delen av Mörbylånga samhälle).
  • Se över dikesföretag för eventuella dämningar
  • Borra vatten med hjälp av helikopter
  • Infiltration i Strandskogen
  • Fortsätta utveckla samarbetet i regionen
Sidan uppdaterad 30 november 2016 Kommentera sidan