Åtgärder som kan vidtas om det finns brister vid kontrollen av verksamheten

Om det finns brister i någon form, som riskerar att livsmedel inte kan hanteras och produceras säkert, måste åtgärder vidtas av er för att rätta upp detta. Det finns olika myndighetssteg som kan användas beroende på vilken risk som förekommer.

Om det finns brister i någon form, som riskerar att livsmedel inte kan hanteras och produceras säkert, måste åtgärder vidtas av er för att rätta upp detta. Det finns olika myndighetssteg som kan användas beroende på vilken risk som förekommer.

Flödesschema som visar vilka åtgärder vi som myndighet kan vidta vid brister (pdf, öppnas i nytt fönster).

Sidan granskad 26 februari 2015 Kommentera sidan