Badvatten

Kommunen tar badvattenprover på både kommunala och privata badplatser. Provresultatet presenteras på Smittskyddsinstitutets webbplats.

Badvattenprover

Kommunen tar badvattenprover på både kommunala och privata badplatser. Prover tas på badvatten några gånger per månad under hela sommaren.

Provresultaten publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Där kan du se badvattnets kvalitet samt vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället.

Så undviker du att bli sommarmagsjuk

Härliga bad och att vistas i naturen hör sommaren till. Läs gärna Jordbruksverket enkla råd och tips för att minska risken att bli sommarmagsjuk.

Sidan uppdaterad 7 april 2016 Kommentera sidan