Vegetariska dagen

Måndagen den 1 februari är den Vegetariska dagen. Mörbylånga kommun uppmärksammar detta genom att servera vegetarisk mat till alla barn och vuxna i de kommunala skolorna och förskolorna.

Vegetarisk mat är hälsosam och har mindre påverkan på klimatet, därför är ett bra miljömål vegetariskt. Vegetariska dagen är en del av kommunens arbete med de svenska miljökvalitetsmålen och görs i samverkan med Länsstyrelsen och flera andra kommuner i Kalmar län.

Det finns olika skäl att välja vegetariskt, några gör det av miljöskäl, andra av hälsoskäl, ytterligare andra av etiska eller religiösa skäl. Somliga tycker helt enkelt det är godare! Oavsett skäl är basen i vegetarisk mat från växtriket.

Skolmaten i Mörbylånga kommun

I Mörbylånga kommun serveras helvegetarisk mat i förskolorna och grundskolorna ungefär varanann vecka. Kommunen arbetar även aktivt med att öka andelen ekologiska produkter, som idag ligger på ungefär en fjärdedel (27%). Dessutom strävar kommunen efter att använda lokalproducerade produkter så långt det är möjligt.

Vegetarisk mat

Hur äter du?

Livsmedelsverket har kostrekommendationer och på deras hemsida finns ett enkelt test där du kan ta reda på hur du äter i förhållande till kostrekommendationerna.

Välj bland köttet

Om du vill äta kött men minimera den klimatpåverkan som köttproduktion skapar bör du välja lokalproducerat kött och gärna ekologiskt. Dessutom kan du tänka på att minska mängden kött. Faktum är att idag äter vi svenskar dubbelt så mycket kött som för 50 år sedan. Nödvändiga proteiner kan vi få i oss genom att välja mer baljväxter t.ex. bönor, ärter, linser, tofu eller andra sojaprodukter.

Ett annat effektivt sätt att minska klimatpåverkan från hur vi äter är att minska matsvinnet, det betyder att vi ska äta upp den mat vi handlar och tar till oss och att vi ska handla eller ta till oss mat i den mängd som vi behöver och gör av med.

 

Sidan uppdaterad 14 januari 2016 Kommentera sidan