Smilegov - smart multilevel governance

Ett EU-projekt inom energiplanering där Öland står modell.

Smilegov är ett EU-projekt inom energiplanering där Öland står modell för andra öar i Europa. Projektet baseras på framgångsberättelser. Öar som kommit långt inom energiplanering och genomfört åtgärder för att öka andelen förnybar energi ska stötta de öar som har mindre erfarenhet. De erbjuds utbildning i energiplanering för att stärka den lokala kapaciteten att jobba med energi- och klimatfrågor.

Se filmen, en videohandbok med erfarenheter från föregångsöarna Öland, Gotland och danska Samsö.
Läs slutrapporten från Smilegov.

En av målsättningarna inom Smilegov är att fler öar ska gå från ord till handling inom förnybar energi och energieffektivisering. En framgångsfaktor som identifierats för att skapa en effektiv hållbar energiplanering på lokal nivå är ett aktivt samarbete mellan olika aktörer. Det handlar om både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt samarbete. Därför ska projektet bygga upp kluster för ösamarbeten. Tanken är att bilda lokala kluster i våra svenska skärgårdsområden, regionala kluster inom till exempel ett län, nationella kluster och även tre internationella kluster; ett för vardera Atlanten, Medelhavet och Östersjön.

Klimatkommissionen är ett exempel på gott samarbete mellan olika beslutsnivåer i Kalmar län.

Det här ska Öland göra

Öland har ansvar för arbetet som har att göra med att hitta nya öar som vill delta i projektet. Målsättningen är att minst femtio nya öar vill gå med i nätverket Pact of Islands. Till en början ska  behov och möjligheter hos nya öarna identifieras. Det ligger till grund för hur vi utformar utbildningen som handlar om att bygga egen upp kapacitet för att arbeta med energifrågor på varje ö.

Öland har även ansvar för den del i projektet som handlar om att bilda kluster mellan olika öar. Öland är ett föredöme för andra länder på grund av att samarbetet mellan olika beslutsnivåer i samhället fungerar bra och att vi har en stor andel förnybar energi i form av bioenergi och vindkraft. Smilegov innebär därför också en möjlighet att marknadsföra Öland som en hållbar ö.

Kan det här vara något för min ö?

Ett antal öar kommer att väljas ut och få del av de här fördelarna:

  • Medlemskap i Europas största nätverk för hållbar utveckling
  • Stärkt samarbete med andra öar
  • Inbjudan till workshops om energiplanering och om hur man finansierar hållbara energiprojekt
  • Kvalificerad utbildning om energiplanering och projektarbete
  • Tillgång till verktyg, stöd och teknisk assistans i processen för hållbar energiplanering

Bakgrund till projektet

Öland ingår sedan flera år i nätverket Pact of Islands tillsammans med mer än sextio andra Europeiska öar. Nätverket består av öar som alla har mål om att nå längre än EUs gemensamma energi- och klimat mål, de så kallade 20-20-20-målen. EUs energi- och klimatmål handlar om att minska utsläppen av koldioxid både genom att energieffektivisera och genom att ställa om till förnybar energi.

Mer om projektet

SMILEGOV är en förkortning för engelskans "smart multilevel governance". Projektet startade i april 2013 och pågår till och med oktober 2015. Andra partners i projektet finns på Gotland, på Samsö i Danmark och på andra öar i Finland, Estland, Grekland, Spanien, Portugal och Storbritannien.

Sidan uppdaterad 7 maj 2014 Kommentera sidan