Workshop om biogas

Mörbylånga kommun genomförde den 25 juni en workshop om biogas. Syftet var att lyfta tankar och idéer kring biogas i kommunen. Hela kedjan - från substrat och produktion - till distribution och mack - till marknad och biogasbilar - stod i fokus.

Miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg under workshopen om biogas i Mörbylånga kommun. Foto: Anne Wilks

Ett 25-tal personer - politiker och tjänstemän, regionala myndigheter och intresseorganisationer tillsammans med representanter från näringslivet - hade samlats för att diskutera biogas. Det fanns ett stort intresse och engagemang bland deltagarna. 

Synpunkter och idéer som kom fram ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Kommunen hoppas kunna starta ett biogasprojekt till hösten 2014.

Till höger finns dokumentation och presentationer från dagen.

Deltagare vid biogasworkshop Ett 25-tal deltagare från kommun, näringsliv och regionala organisationer och myndigheter deltog i diskussionen om biogas den 25 juni. Foto: Elvira Laneborg
Sidan uppdaterad 10 juli 2014 Kommentera sidan