Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård/Förnybar energi/Biogas/Vi vill ha biogas i Mörbylånga kommun!

Vi vill ha biogas i Mörbylånga kommun!

Vi har gjort en rapport om biogasens möjligheter och förutsättningar i kommunen. Rapporten visar på biogasens fördelar både för miljön och samhället. Kommunen ska vara fossilbränslefri kommun 2025 och nu ökar vi takten för att få till biogas i kommunen.

Mörbylånga kommun har gjort en ny rapport om biogasens möjligheter och förutsättningar i kommunen. Den visar på biogasens fördelar, för miljön som förnybart bränsle utan nettoutsläpp av koldioxid och för samhället i stort i form av framtida lokala arbetstillfällen och lokal utveckling. Den redovisar även exempel på vad andra kommuner har gjort för att stödja utvecklingen av biogas.

- Mörbylånga kommun ska vara fossilbränslefri kommun 2025 och nu ökar vi takten för att få till biogas i kommunen, säger Henrik Yngvesson, kommunalråd. Även om vi inte kommer producera biogas i kommunal regi är det viktigt att se vad vi som kommun kan göra.

Arbete pågår med att få fram en biogasmack i kommunen och för att kartlägga förutsättningarna att lägga kollektivtrafik och skolskjutstrafik med biogasdrift. En arbetsgrupp har bildats med tjänstemän och politiker. Kommunen kommer även upphandla en utredning för att hitta lämpliga alternativ när det gäller lokalisering av en produktionsanläggning för biogas.

- Ska vi kunna skapa en kommersiell marknad för biogas är det viktigt att offentliga aktörer som kommun och landsting går före och blir konsumenter av biogas. Det ger en tydlig signal till aktörer som räknar på om biogasproduktion kan vara intressant att satsa på, menar kommunens miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg.

Rapporten konstaterar att tillgången på substrat på Öland är mycket god och att en biogassatsning med biogas från gödsel också är en stor miljöinsats i form av minskande näringsläckage till Östersjön. Men också att biogas är ett stort pussel där alla delar ska sammanfalla i tid och rum, såväl produktion som distribution och konsumtion.

Sidan uppdaterad 27 januari 2015 Kommentera sidan