Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård
Bild på vindkraftverk

Energi, klimat och miljövård

Mörbylånga kommun arbetar målinriktat för ett hållbart samhälle. För att nå dit behövs vi både arbeta med att minska den påverkan som kommunens verksamhet har på klimatet och med att anpassa verksamheter till ett klimat som förändras. Det handlar både om nya tankesätt, tex om konsumtion och livsstil, och om åtgärder.

Kommunens övergripande mål är att vara en fossilbränslefri kommun år 2025. Detta formuleras i vår klimatstrategi och betyder att vi ska ha slutat använda fossila bränslen i kommunen 2025. Målet är satt ur ett nettoperspektiv vilket betyder att om det finns kvar någon användning av fossila energikällor i en viss del av kommunen så ska vi kompensera genom att producera och exportera förnybar energi i motsvarande mångd.

Kommunens mål är ambitiöst och innebär stora utmaningar men också möjligheter att vara en kommun med tydlig miljöprofil och krav på åtgärder som leder i målets riktning. De områden vi arbetar mest med är att minska miljö- och klimatpåverkan från våra resor och transporter samt energieffektivisering och förnybar energi i de kommunala byggnaderna. Kommunen ger dessutom gratis klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner som vill ha hjälp med vad de kan göra. Samhällets omställning behöver engagemang från alla håll.

Välkommen med på resan till en fossilbränslefri kommun!

Sidan uppdaterad 12 september 2016 Kommentera sidan