Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Byggprojekt/Ombyggnad av södra kajen, Mörbylånga hamn

Ombyggnad av södra kajen, Mörbylånga hamn

Nu har arbetet med att bygga om södra kajen i Mörbylånga hamn startat. Arbetet utförs av PEAB Anläggning.

Arbetet sker dagtid kl. 06.00 – 18.00. Visst buller kommer att förekomma. Vi hoppas att närboende och besökare i hamnen har överseende med detta under byggtiden.

Vi beräknar att allt kommer vara klart för invigning runt midsommar.

Arbetet medför tyvärr problem för de som har sina båtplatser längst in och på flytbryggan. Kan man vänta med sin sjösättning av mindre båtar är det mycket bra. Det finns lediga platser i den södra småbåtshamnen man kan få tillgång till. Ta i så fall kontakt med Mörbylånga båtklubb, e-post info@morbylangabatklubb.net. Avgiften för hyran av kommunal båtplats regleras för de som väljer att sjösätta senare eller finner annan plats under den avslutande byggtiden.

Löpande information om projektet

Konstruktionsritningar (arbetsritningarna), när de är framtagna, och uppdateringar av projektets framåtskridande kommer löpande presenteras på den här sidan.

28 februari

Vägavstängningar i området 28 februari - 24 mars.

20 februari 2017

  • Befintlig kaj rivs. Därefter gjuts en längsliggande platta i betong under vattnet (på botten) som fästs i berggrunden. Därefter gjuter man en stående mur på utsidan av den gamla träsponten. Man gjuter även på insidan av träsponten.
  • En meter under nuvarande marknivå görs en ny längsgående platta som vilar på den uppgjutna muren med sin ytterkant. Plattan hålls i sidled också på plats av 14 stycken dragankare som placeras under mark, längs hela kajen, 6 meter in från kajkanten.
  • På den översta plattan gjuts därefter en mur upp till marknivå som täcks av en krönsten av kalksten. På utsidan, mot hamnen, kläs betongmuren av en kalkstensmur.
  • Ett trädäck som är ca 3,5 meter brett kommer byggas utanpå kajkanten med en infälld trappa mitt på kajen. Däcket kommer även nås via ramper i öster och väster.
  • Den nuvarande flytbryggan byts till en ny med nya bommar. Det blir även bommar längs trädäcket i stället för bojar.
  • Granitpollare på kajen, i kombination med bänkar och urnor, kommer förhindra överkörning.
  • På trädäcket kommer finnas elstolpar med belysning samt ett par vattenutkastare.
  • All gatsten kommer återställas enligt tidigare mönster.

      

Vecka 8, 2017
Vecka 8, 2017
Dykare vid södra kajen Dykare förbereder ingjutningen av de nedslagna stolparna utanför den gamla träsponten (21 februari)

 

2017-03-28: Armeringen är på plats och det är snart dags att börja gjuta kajmuren i öster.
2017-03-28 Gjutformarna sätts på plats med hjälp av dykare.
Västra kajen 17 april, ett av dragankarna som ska motverka trycket utåt installeras.
17 april: Kajen är bitvis färdiggjuten. Kalkstensmur på utsidan och stensättning på kajen återstår.
Gjutning och formsättning
Sidan uppdaterad 21 februari 2017 Kommentera sidan