Bygglovavgifter inklusive bygganmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och bygganmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och bygganmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett grundbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Grundbeloppet är idag 44,80 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Vi återbetalar bygglovsavgiften om du väljer att bygga ett Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus

bild: Torsten Kellander

Mörbylånga kommunen välkomnar energieffektiv byggnation och erbjuder från 2014-01-01, att återbetala bygglovsavgiften, vid uppvisande av ett godkänt avsett certifikat och ett godkänt slutbesked på bygglovet.

Kommunen har målsättningen att vara Fossilbränslefri kommun 2025.

Kriterier för lågenergihus

Om passivhus

Sidan uppdaterad 22 mars 2016 Kommentera sidan