Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Hastigheter

Nu justerar vi hastigheterna

Nu ser vi över hastigheterna i kommunens tättbebyggda områden för att skapa säkrare trafik, bättre miljö och mindre buller. Framför allt kommer 30, 40 och 60 km/tim att bli vanligare.

Rätt hastighet - för en attraktiv kommunNu ser vi över hastigheterna i kommunens tättbebyggda områden för att skapa säkrare trafik, bättre miljö och mindre buller. Framför allt kommer 30, 40 och 60 km/tim att bli vanligare.

I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Låg hastighet är en förutsättning för att alla ska kunna visa hänsyn till varandra och för att antalet olyckor ska minska.

Även en liten sänkning av hastigheten kan rädda liv.

Varför skyltar vi om?

År 2007 beslutade Riksdagen att införa hastighetsgränser i tio-steg, från 30 till 120 kilometer i timmen. Syftet var att bättre kunna anpassa gränserna efter vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Tanken är att hastighetsgränsen på ett bättre sätt ska spegla gatans funktion och standard. Vilken hastighetsgräns som är mest lämplig på respektive gata analyseras efter en metod där hänsyn tas till olika aspekter.

Hastighetsöversynen är en del i vårt arbete med att minska antalet olyckor i trafiken samt bidra till en tryggare, miljövänligare och mer attraktiv kommun. Översynen har genomförts enligt Rätt fart i staden, en handbok framtagen av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Resultatet av hastighetsöversynen beskrivs i Hastighetsplan för Mörbylånga kommun.

Trafiksäkerhet - ett ömsesidigt ansvar

För att göra trafikmiljön så säker som möjligt för både bilister och oskyddade trafikanter finns det ett delat ansvar mellan trafikanterna och dem som utformar systemet, till exempel kommunen. Verkligheten visar dock att alla trafikanter inte håller sig till reglerna varför ibland extra åtgärder måste göras för att öka säkerheten. Men det går inte att bygga bort alla problem, det behövs ett ömsesidigt ansvar i trafiken.

Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Sidan uppdaterad 29 januari 2014 Kommentera sidan