Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik

Gator och trafik

Här hittar du information om sådant som rör gator, vägar och trafik. Här finns bland annat information om snöröjning, gatubelysning och trafikföreskrifter.

Relaterade nyheter

  • Hållbar plats, Färjestaden

    2016-12-16

    Entreprenadarbeten för att färdigställa området Hållbar plats, öster om Järnvägsgatan i Färjestaden, har nu börjat. Arbetena omfattar byggnation av infrastruktur, det vill säga va-ledningar, gator, cykelvägar samt el- och fiberanslutningar.