Avgifter

Mörbylånga kommun använder ett system med maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

YGWV
 

Inkomstjämförelse för år 2014
Mörbylånga kommun har under hösten 2016 gjort en jämförelse, mellan den inkomst som du/ni lämnat till oss för 2014, mot skattemyndighetens uppgift om taxerad inkomst 2014. Den uppgift vi fått från skattemyndigheten är den taxerade inkomsten av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet.
Inkomstjämförelsen gäller de som haft någon form av barnomsorg under året 2014.
Visar det sig att du/ni har betalat för lite respektive för mycket i barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura alternativt återbetalning.

För er som får pengar tillbaka, meddela gärna ert kontonummer så gör vi en insättning direkt till ert bankkonto annars kommer pengarna att återbetalas via utbetalningskort.
Har du frågor angående ovanstående kontaktar du Annika Filipsson på telefon
0485-471 06 eller maila till annika.filipsson@morbylanga.se alternativt kontakta respektive skolassistent för barnomsorgen. 

I samband med faktureringen av inkomstjämförelsen skickades ett antal fakturor ut med belopp mellan 0-50 kronor. Dessa hör inte ihop med inkomstjämförelsen och kan makuleras.

 

Beräkna din avgift

I barnomsorgstaxan kan du läsa mer om hur taxan är uppbyggd (pdf, nytt fönster)

Sidan uppdaterad 12 januari 2017 Kommentera sidan