Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar/Frågor och svar

Frågor och svar

Vad klassas som "trafikfarlig väg"?

Under hösten 2016 kommer kriterierna för trafikfarliga skolvägar att utredas vidare. Som underlag för detta arbete använder vi oss av Trafikverkets olika stödmaterial, NVDB (Nationell vägdatabas), egen mätutrustning för trafikintensitet samt Google Maps och GIS (kommunes eget kartmaterial).

Som bedömningsunderlag för vad som ska klassas som trafikfarlig väg så använder vi samma underlag som Kalmar kommun gör:

Bedömningsunderlag för trafikfarliga vägar

Sidan uppdaterad 9 juni 2016 Kommentera sidan