Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar

Skolskjutsar

KLT (Kalmar Länstrafik) tillsammans med Bergkvarabuss och Nobina ansvarar för skolskjutsarna.

Tidtabell skolskjuts (extern länk till KLT)

Sök på "Mörbylånga kommun" under "Landsbygdsbuss"

Ansök om skolskjuts

För de som idag inte har skolskjuts men som anser sig ha rätt till det enligt skollagen och riktlinjerna i kommunens skolskjutsreglemente kan ansöka om skolskjuts.

Ansök om skolskjuts

Handläggning och beslut

Det är Mörbylånga kommunen som beslutar hur den praktiska tillämpningen ska utformas för skolskjuts. Kommunen har en skolskjutshandläggare som bereder ärendena. Beslut om skolskjuts är delegationsbeslut som fattas av Verksamhetsområdeschef Barn och Utbildning.  

Information om hur man överklagar ett beslut bifogas alla beslut om avslag.

I kommunens skolskjutsreglemente finns mer information, bland annat om vad skollagen säger om skolskjuts

Uppgradering av skolkort

Busskorten eleverna får kallas för skolkort och gäller för två resor/dag inom kommunen. Vissa elever kan ha rätt till Länskort (Skolkort Län) som gäller för två resor/dag inom länet.

Eleverna kan uppgradera sina busskort, på egen bekostnad, om man så önskar. Mer information finns på följande länkar:

Skolkort (Extern länk till KLT)

Uppgradera Skolkort (Extern länk till KLT)

Sidan granskad 7 mars 2017 Kommentera sidan