Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Olycksfall/försäkringar

Olycksfall/försäkringar

Mörbylånga kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Barnen är försäkrade under hela dygnet.

Mörbylånga kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Barnen är försäkrade under hela dygnet. Avtal gäller med försäkringsbolaget Protector fr.o.m. 2014-01-01

Under mer information finns försäkringsbesked och skadeanmälningsblankett till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan kan även göras direkt på skador@protectorforsakring.se

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan