Gårdby skola

Den lilla skolan med det stora hjärtat

I Mörbylånga kommuns skolvision om Trygghet står "Vår skola är en öppen plats och en naturlig del av samhället. Verksamheten präglas av omsorg, nyfikenhet, fantasi, lek och glädje. Här arbetar vi tillsammans, elever, föräldrar och personal, för en trygg och kreativ arbetsmiljö, där hjärna, hjärta och hand samspelar med varandra. Vi arbetar tillsammans för en verksamhet där vi skapar största utrymme för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Vi har som valspråk för vår skola valt: "Den lilla skolan med det stora hjärtat". Detta innebär för oss på Gårdby skola:

  • Alla duger som man är och alla bryr sig om barnen
  • Vi ser alla och har stora möjligheter att bekräfta varje barn
  • Vi tar tiden att sätta sig in i elevernas problem
  • Vi är rädda om och tar hänsyn både till varandra och till miljön
  • Vi tar eleverna på allvar och alla bryr sig om alla
  • Alla känner alla och anonymiteten finns inte
  • Vi känner stolthet för vår skola
  • Vi har en samsyn kring våra barn

Läge

Gårdby skola ligger i nordöstra delen av Mörbylånga kommun i världsarvet ”södra Ölands odlingslandskap”.

Eleverna kommer från Norra Möckleby i norr till Segerstad i söder. Gårdby skola har ca 90 elever i år F-6 och där arbetar klasslärare, speciallärare, förskollärare, fritidspedagog, slöjdlärare, vaktmästare, lokalvårdare och skolmåltidsbiträde. På Gårdbyskolans fritidshem, som också ligger i skolan, går ca 30 barn.

Vi har en mycket fin skolgård med en liten skog där barnen bygger kojor och en stor gräsplan för lek och bollspel. Runt skolan finns fina områden för utflykter och naturstudier.

Bredvid skolan finns Gårdby förskola med sina två avdelningar Östanvind och Fåken. Där har vi en gammaldags trädgård med en härlig lekmiljö som inspirerar barnens kreativitet och fantasi. Huset är en ombyggd villa med ljusa, fräscha lokaler.

Historik

Skolan och förskolan ligger 3 km från havet och 2 km från Stora Alvaret på den grusås som kallas Östra landborgen. Den bildades en gång av Littorinahavet. I vår närmiljö finns gott om historiska minnesmärken från sten-, brons- och järnålder.

Sedan 1852 har det funnits flera olika skolhus men de nuvarande är från 1929 och 1982. Skolan har haft olika namn såsom Sandgårdsborgs Folkskola och Sandby / Gårdby skola. Det nuvarande namnet fick skolan på 1970-talet.

Namnet Gårdby kommer av ordet gorr som betyder sankmark och har alltså inget med gård att göra. Skolan ligger mitt i en rik jordbruksbygd.

År 2003 genomgick hela den gamla skolbyggnaden en totalrenovering och fick nytt kök och större matsal samt en uppfräschning av klassrummen. Sommaren 2007 har fasaden på nya skolan renoverats och målats om.

Sidan granskad 17 september 2013 Kommentera sidan

Kontakt

Telefon:
Skola 1 - 2. Tfn: 473 21
Skola 3 - 6. Tfn: 473 22  
Förskoleklass/Fritidshem. Tfn: 478 02 
Kök. Tfn: 472 23  

Personal

Rektor:
Lena Johansson
Tfn: 0485- 473 76
lena.johansson@morbylanga.se

Skolsköterska
Jessica Sjöberg
Tel. 0485-472 34
jessica.sjoberg@morbylanga.se  

Adress:
Gårdby skola
Gårdby
386 92 Färjestaden. 

Skolassistent
Merima Hodzic
Tel: 0485-477 44
merima.hodzic2@morbylanga.se

Adress:
Skolexpedition
Gårdby och Alunskolan

Villagatan 5
386 31 Färjestaden

Skoltidning

Gårdbybladet