Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Smaragdskolan

Smaragdskolan

Smaragdskolan är en nybyggd skola i Färjestaden för årskurs 5 och 6.

På skolan finns ett bibliotek och en stor ljus matsal. Klassrummen är utrustade med 3D-teknik så att vi kan visa undervisningsprogram i 3D-format.

I närheten av skolan ligger Färjehallen och Färjeparken, som nyttjas flitigt av eleverna både vid idrottslektioner och på rasterna.

Bloggar

Arbetslag 5 Smaragdskolan 

Smaragdsexorna

Fritidsgård

På Smaragdskolan finns också en fritidsgård för elever i årskurs 5 till och med årskurs 2 på gymnasiet. Här kan du träffa kompisar, spela TV-spel, spela pingis eller ta en fika.

Varför namnet Smaragdskolan?

Namnet Smaragdskolan kommer från en namnförslagstävling. Vi tyckte det var viktigt att de som ska nyttja lokalerna också fick vara delaktiga och ha inflytande över vilket namn den nya skolan skulle få. Därför bjöd vi in klasserna i dåvarande åk 4 och 5 samt fritidsgården Lågan till en namnförslagstävling.

Klass 5C lämnade in det vinnande bidraget. Deras motivering till namnet var att gatan närmast skolan heter Smaragdvägen och att "det känns bra att gå på en skola som heter något så fint som en smaragd".

Smaragden är också en högt värderad ädelsten som bland annat står för tillväxt, harmoni, stabilitet och uthållighet. Smaragdens gröna färg vittnar om ungdom och hälsa. Flera av dessa egenskaper är viktiga på en skola.

Sidan granskad 26 september 2016 Kommentera sidan