Rektor F-3 informerar sept-15

Rektor informerar Färjestaden F-3

Nu har skolan varit igång i tre veckor, och det är härligt att se alla elever på skolgården och i klassrummen! Här kommer lite information om vad som är på gång på skolan.

Skolgården

Skolgårdsgrupperna är igång med att ställa i ordning ett ute-förråd med material som ska kunna användas i ute-matte, Twisterspel på de olika skolgårdarna, aktivitetskort som man kan använda om man inte kan hitta på något att göra på rasten, se till att alla målningar på asfalten (Kingrutor, hopphagar och så vidare) blir ifyllda med mera.

Skolinspektion

En regelbunden inspektion av alla skolor i landet ska göras vart tredje år av Skolinspektionen, och detta läsår är det dags för alla våra skolor i Mörbylånga kommun.

Skolinspektionen genomför också Skolenkäten på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Det är en webbundersökning och som besvaras av elever i år 5 och 9, vårdnadshavare till alla elever från förskoleklass och uppåt, samt all pedagogisk personal från år 1 och uppåt. Bifogat detta mail finns information om hur man gör för att besvara enkäten. Jag är tacksam om så många som möjligt kan ta sig tid och besvara den. Alla svar är viktiga för att vi ska få en så sann bild av vår skola som möjligt. Enkäten kan besvaras mellan den 14 september och den 9 oktober 2015.

Föräldraråd

Den 21/10 kl 18.30-20.00 är det föräldraråd i matsalen. Mötet är öppet för alla. Välkomna!

"Läsa- skriva- räknagarantin"

Det är nu möjligt för landets alla huvudmän att söka statsbidrag för att öka antalet lärare på lågstadiet så att varje elev får möjlighet till mer tid med sin lärare. Mörbylånga kommun har sökt detta bidrag, och vi har förhoppningar om att kunna anställa ytterligare pedagoger vid Färjestadens skola F-3.

Trafiken

Tack för att ni hjälper oss att tänka på säkerheten vid parkeringen och runt skolgården när eleverna lämnas och hämtas. Det är också skönt att se att ni hjälper oss att vara goda förebilder genom att inte cykla på skolgården. Det är något vi ständigt behöver påminna våra elever om, och då är alla vi vuxna viktiga medspelare.

Fortbildningsinsatser för pedagoger

Under detta läsår satsar alla skolor i Mörbylånga kommun på en fortsättning av Skolverkets satsning Mattelyftet samt Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen, i samverkan med Linnéuniversitetet.

Ny verksamhetsområdeschef

Den 1/9 tillträdde David Idermark verksamhetsområdeschef för Barn- och ungdomsverksamheten.

Lena Johansson

Rektor

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan