Du är här: Start/Barn & Utbildning/Elevhälsan

Elevhälsan i skolan

Elevhälsans uppdrag är att underlätta för eleverna att klara sina studier. Det innebär att vi bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vi arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att, i det individuellt riktade arbetet, undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper på skolan.

Elevhälsans personal

Elevhälsans personal består av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykolog som arbetar i nära samarbete med övriga personalgrupper.

Skolsköterskor

Elaine Nyquist, medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska på Färjestadens skola F-4
Tfn: 0485-473 15
elaine.nyquist@morbylanga.se

Jessica Sjöberg, Smaragdskolan, Gårdby och Torslunda
Tfn: 0485-472 34
jessica.sjoberg@morbylanga.se

Charlotte Calmvik, Glömminge skola
Tfn: 0485-472 29
charlotte.calmvik@morbylanga.se

Malin Asteberg, Skansenskolan F-6, Alunskolan, Färjestadens skola åk 4
Tfn: 0485-472 07
malin.asteberg@morbylanga.se

Ann-Catrine Carlsson, Skansenskolan 7-9
Tfn: 0485-472 02
ann-catrine.carlsson@morbylanga.se

Specialpedagoger

Monica Ankarsand, Skansenskolan
Tfn: 0485-472 33
monica.ankarsand@morbylanga.se

Kristina Hertzberg, specialpedagog i tal och kommunikation
Tfn: 0485-471 14
kristina.hertzberg@morbylanga.se

Skolkuratorer

Ann Bjerking, Gårdby, Torslunda och Glömminge
Tfn: 0485-476 94
ann.bjerking@morbylanga.se

Jessica Källerteg (föräldraledig), Skansenskolan och Alunskolan
Tfn: 0485-471 02
jessica.kallerteg@morbylanga.se

Jesper Almgren, Skansenskolan och Alunskolan
Tfn: 0485- 471 02
jesper.almgren@morbylanga.se 

Emmelie Forsberg (vikiarie) Färjestadens skola och Smaragdskolan
Tfn: 0485-476 93
Emmelie.forsberg@morbylanga.se

Skolpsykolog

Karin Gustavsson
Tfn: 0485-473 84
karin.gustavsson@morbylanga.se

Sidan granskad 27 september 2016 Kommentera sidan