Du är här: Start/Barn & Utbildning/Elevhälsan

Elevhälsan i skolan

Elevhälsans uppdrag är att underlätta för eleverna att klara sina studier. Det innebär att vi bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vi arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att, i det individuellt riktade arbetet, undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper på skolan.

Elevhälsans personal

Elevhälsans personal består av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykolog som arbetar i nära samarbete med övriga personalgrupper.

Skolsköterskor

Elaine Nyquist, medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska på Färjestadens skola F-4
Tfn: 0485-473 15
elaine.nyquist@morbylanga.se

Jessica Sjöberg, Smaragdskolan och Torslunda
Tfn: 0485-472 34
jessica.sjoberg@morbylanga.se

Sofie Jonasson, Gårdby och Glömminge
Tfn: 0485472 29
Sofie.jonasson@skola.morbylanga.se

Malin Asteberg, (Föräldraledig) Skansenskolan F-6, Alunskolan, Färjestadens skola åk 4
Tfn: 0485-472 07
malin.asteberg@morbylanga.se

Ann-Catrine Carlsson, Skansenskolan 7-9
Tfn: 0485-472 02
ann-catrine.carlsson@morbylanga.se

Specialpedagoger

Linda Jaensson
Tfn: 0485-476 78
linda.jaensson@skola.morbylanga.se

Kristina Hertzberg, specialpedagog i tal och kommunikation
Tfn: 0485-471 14
kristina.hertzberg@morbylanga.se

Skolkuratorer

Jesper Almgren, Gårdby, Torslunda och Glömminge
Tfn: 0485-476 38 SMS: 0761001687
jesper.almgren@skola.morbylanga.se

Jessica Källerteg, Skansenskolan och Alunskolan
Tfn: 0485-471 02
jessica.kallerteg@morbylanga.se

Emmelie Wallgren, Färjestadens skola och Smaragdskolan
Tfn: 0485-476 93
Emmelie.forsberg@morbylanga.se

Skolpsykolog

Karin Gustavsson
Tfn: 0485-473 84
karin.gustavsson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 25 augusti 2017 Kommentera sidan